Sockrets hemligheter

The Secrets of Sugar – the fifth estate – CBC News

Det här programmet sänds den 6 oktober 2013 och har över 490.000 webb-tittare (sept 2014) på youtube sedan det lades upp. Programmet har sänts av flera tevekanaler och finns upplagt på youtube av även dessa tevekanaler och av andra intresserade.

De sanningar som radas upp i programmet, kan man finna upprepade i bl a ”Ett sötare blod” av Ann Fernholm. Att jag nämner just Ett sötare blod är för att den är lätt att nå med adressen http://ettsotareblod.se/. Men i huvudsak kan man idag se uppgifterna allt mer och mer frekvent framträda i allt fler sammanhang av ”officiell” karaktär, i ”erkända” annaler, av etablerade yrkeskategorier med kända namn osv.

Ann Fernholm har  disputerat i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet och har sedan 2001 arbetat som vetenskapsjournalist  i bland annat DN, SvD, San Francisco Chronicle, Fokus, Forskning och framsteg, Ny Teknik, Dagens Medicin, Läkemedelsvärlden och Kemivärlden.

Även i boken ”Hjärnkoll på vikten” av Martin Ingvar och Gunilla Eldh, fastläggs många av samma sanningar som ovan men under en annan ingångsvinkel; att man trots det starka utbudet av raffinerade kolhydrater kan få sin hjärna att säja »nej tack«!

Martin Ingvar är hjärnforskare och professor i integrativ medicin vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet och Gunilla Eldh författare och erfaren medicinjournalist som bevakat forskningen och debatten om våra matvanor, motion och hälsa i bland annat Dagens Nyheter. På sajten http://www.hjarnkoll.com som administreras av Natur & Kultur finns mer om böckerna på temat ”Hjärnkoll”. (Och även hur böckerna kan köpas!!!)

Det känns inte som nån övermäktig uppgift att ana sej till de motsättningar dessa ”nya” fakta kan frammana mellan den sedan gammalt etablerade vetenskapen i ämnen som dels utgår från den företagssponsrade livsmedelsforskningen med åtföljande reklamkampanjer kontra de erfarenheter som redovisas beträffande medicinsk och biokemisk forskning utan penningstarka intressenter som backar upp. Även om staten – som ”äger” sjukdomskostnaderna –  borde kunna räknas som en stark ekonomisk motvikt.

En liten not:

”The Fifth Estate” = Femte Statsmakten, har blivit ett begrepp för bloggare och journalister som arbetar utanför gamla etablerade media. Se en kortare förklaring i inlägget  ”The Fifth Estate”.

Annonser